AUGMENTED REALITY
book męż/bieta/ko/czyzna

supervision
Anna Klimczak
Marcin Wichrowski

collaboration with
empresseart

presented at
MoTyF festival
MoTyF publication
ar book
pixel typeface
The content presents different results for the same activity (distinguishing feature of prefixes verbs) taken by a man and a woman. Augmented reality technology allows creating a scene, which is a combination of physical and virtual reality generated by the computer. Glasses (Vuzix AR) allow user to simultaneously experience both worlds. Ideą książki artystycznej jest temat komunikacji między płciami (m.in. podziału ról i obowiązków społecznych). Projekt jest próbą innowacyjnego rozwiązania, dotyczącego doświadczenia czytelniczego, poprzez formułę papierniczo-drukarską oraz zastosowanie kroju pisma (pixelowy regular), zaprojektowanego przeze mnie na tę okazję. Interaktywna realizacja wykorzystuje technologię rzeczywistości wzbogaconej, pozwalającej na identyfikację markerów i projekcję wybranych treści na obiekt książki.