AUGMENTED REALITY
projection + print book
wo/man (męż/bieta/ko/czyzna​)

supervision
Anna Klimczak
Marcin Wichrowski

part of
​​MoTyF festival & ​publication

collaboration
empresseart

typeface
pixel
The content presents different results for the same activity (distinguishing feature of prefixes verbs) taken by a man and a woman. Augmented reality technology allows creating a scene, which is a combination of physical and virtual reality generated by the computer. Glasses (Vuzix AR) allow user to simultaneously experience both worlds. Ideą książki artystycznej jest temat komunikacji między płciami (m.in. podziału ról i obowiązków społecznych).​ ​Doświadczeni​e​ czytelnicze​ możliwe jest poprzez formułę​ ​papierniczo-drukarską oraz zastosowanie ​modułowego ​kroju pisma​ ​(pixel).​ ​ Interaktywna realizacja​ ​wykorzystuje technologię rzeczywistości wzbogaconej,​ ​pozwalającej​ ​na identyfikację markerów i projekcję wybranych​ ​ treści​ ​na obiekt książki.