BOKO design

instalacja

„męż/bieta/ko/czyzna"

Ideą książki artystycznej jest
temat komunikacji między płciami
(m.in. podziału ról i obowiązków społecznych).
Projekt jest próbą innowacyjnego rozwiązania, dotyczącego doświadczenia czytelniczego, poprzez formułę papierniczo-drukarską oraz zastosowanie kroju pisma (pixelowy regular), zaprojektowanego przeze mnie na tę okazję.
Interaktywna realizacja wykorzystuje technologię rzeczywistości wzbogaconej, pozwalającej na identyfikację markerów i projekcję wybranych treści na obiekt książkowy.

pracownia
multimediów i technik przetwarzania obrazu

dr hab. Anna Klimaczak
mgr inż. Marcin Wichrowski
SNM
PJWSTK

BOKO design BOKO design BOKO design BOKO design BOKO design BOKO design BOKO design BOKO design BOKO design BOKO design BOKO design BOKO design BOKO design BOKO design BOKO design BOKO design BOKO design BOKO design BOKO design BOKO design BOKO design